TENTATIVE 2018-19 BOYS BASKETBALL  
                                                 all separate admissions  
                                   

l TBA l TBA l TBA l TBA   TBA l TBA   TBA   TBA l TBA l TBA   TBA l    
l

Outbracket
at

l

at

l at l at l

at

l

at

l

at

l at l at l at l at l *indicates  
l

higher seed

l

higher seed

l higher seed l neutral site l higher seed l neutral site l neutral site l neutral site l neutral site l neutral site l neutral site l  change  
l

$4 Adm

l

$6 Adm

l $4 Adm l $6 adm l $6 Adm l   l

$6 Adm

l   l   l

 

l   l    
                                                 
  AA BRACKET                                              
                                                 
                  @AA1 ______________                              
                    ]                            
                    ]                            
                 

 

]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

  _______________                
                ]           ]              
          AA9_________________         ]         ]              
            ]

-> -> -> ->

  ______________ ]        

 $6 Adm.

]              
          @AA8 ______________ ]                   ]

-> -> -> ->

 

______________

       
         

 

                    ]       ]      
          @AA5______________  _                     ]       ]        
            ]

-> -> -> ->

  _______________             ]       ]      
          AA12_______________ ]       ]           ]       ]        
                ]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

   _______________ ]       ]      
                    ]                   ]        
           AA13_______________         ]                   ]        
            ]

-> -> -> ->

  ______________ ]                 $6 Adm. ]        
          @AA4 ______________ ]                           ]

 ____________

     
                                        ] AA Qualifier ]    
                                        ] Large School ]    
          @AA3________________                             ] Champion ]    
            ]

-> -> -> ->

  ______________                     ]   ]    
          AA14______________ ]       ]                   ]   ]  
                    ]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

  ________________         ]   ]    
          AA11________________         ]         ]       ]   ]  
            ]

-> -> -> ->

  _______________ ]        

 

]       ] ]  
          @AA6 _______________ ]                  $6 Adm. ]       ] ]  
                                ]

-> -> -> ->

  ________________ ] ]  
          @AA7 ______________                     ]         ]  
          ]

-> -> -> ->

   ______________             ]         ]  
          AA10 ______________ ]       ]         ]         ]  
                    ]           ]         ]  
                    ]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

  _______________ ]         ]  
                    ]                       ]    
                    ]                       ]    
                   @AA2 __________ ]                       ]    
                                          $6 Adm. ]    
                                          ]

______________

 
                                            ] Section XI  
  A BRACKET                                         ] Champion  
      @A1______________                                     ]    
        ]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

  _______________                         ]    
  @A8 ______________     ]           ]                       ]    
    ] _______________ ]           ]                       ]    
  A9 ______________ ]               ]

_______________

                ]    
                    ]   ]               ]    
      A5_ ______________             ]

 

]                  ]  
        ]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

  _______________ ] $6 Adm. ]                   ]  
      @A4 ____________ ]               ]

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

   ______________       ]  
                        ]        

A Qualifier

]     ]  
      @A3_______________  

-> -> -> ->

 

-> -> -> ->

  _______________     ]           ]     ]  
        ]        

 

]   ]           ]     ]  
      A6_______________ ]           ]

_______________

]           ]     ]  
  @A7______________               ]               ]       ]  
    ] _ ______________  

-> -> -> ->

      ______________ ]               ]       ]    
  A10_______________ ]   ]                           ]       ]    
      @A2 ______________ ]                          $6 Adm. ]       ]    
                                    ]

-> -> -> ->

   ______________ ]    
 

B BRACKET

                                ]     Small School      
                                    ]

 

  Champion  
                  B1 ______________                 ]          
                    ]               ]          
                 

$6 Adm.

]

-> -> -> ->

 

  _______________

        ]          
                    ]    

B Qualifier

]       ]            
          B3_______________     ]       ]       ]          
         

  12 pm  *6 adm

]

-> -> -> ->

  ______________ ]       ]       ]          
          @B2_______________ ]               ]       ]          
                      $6 Adm. ]       ]          
 

C BRACKET

                        ]

-> -> -> ->

 

________________

]            
       @C1 ___________ ]                   ]                    
  @C4____________ ]   ]                   ]                    
    ] ______________ ]

-> -> -> ->

 

______________

]           ]                    
  C5______________ ]         $6 Adm. ]

     ______________

]       ]                  
                ]

C Qualifier

]       ]                
  @C3 ___________ ]           ]

]       ]            
    ]

______________

]

-> -> -> ->

  _______________ _ ]   ]       ]                  
  C6_____________ ]   ]      

$6 Adm.

]

-> -> -> ->

 

_  _____________

]                
      @C2__________ ]     ]                            
                    ]                        
 

D BRACKET

                ]                            
                    ]                        
                  ______________ ]                        
                 

D Qualifier