TENTATIVE   2017-18 BASEBALL                                               
                                                    *Sunday's will be used if necessary                                                                         

  Sat, May 12 l Mon, May 14 l

Tue, May 15

l Thu, May 17 l Fri, May 18 l Sat, May 19 l Mon, May 21 l Tue, May 22 l Thu, May 24 l Sat, May 26 l Tue, May 29 l Wed, May 30 l    
 

Outbrackets at

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l   l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l *INDICATES
 

higher seed

l

higher seed

l higher seed l

higher seed

l at winners bracket l higher seed l higher seed l lower seed l higher seed l higher seed l lower seed l higher seed l CHANGE
 

 

l   l   l   l   l       l   l   l   l

 

l   l  
                                                   
  AA Bracket                                                
  BRACKET #1                                                
                                                   
     

@AA1________________

                                           
        ]                                          
  @AA16 _______________   LOSER TO A ] ________________                                        
    ]  _______________ ]                                          
 

AA17 _______________

]       ]                                      
         

LOSER TO C

]

-> -> -> -> ->

  __________________                                
      @AA8________________     ]    

LOSER TO D

]                              
     

LOSER TO B

] _________________ ]    

(If 1st loss)

]                            __  

 

                       
      AA9_______________ ]           ]   ]                          
              C                            __     ]

 

]

________________

  _________________   _________________                
                ] _                           __ ]

 

]        

 

]              
          A                              __     ]       ]           ]  
            ] _                           __ ]     D                         __ ]           ]              
          B                             __ ]                       ]              
                                    ]              
  BRACKET #4                      

WINNER:

 

WINNER:

 

WINNER:

]              
     

@AA4________________

                            ] ________________   __________________   _______________ ]  
     
  LOSER TO A
] ________________                      

(IF NEEDED)

]           ]  
      AA13________________ ]   ]                       ]           ]  
         

LOSER TO C

]

-> -> -> -> ->

    ________________                 ]           ]  
      @AA5_______________  

 

]       ]               ]        

 

]  
     

LOSER TO B

] ________________ ]    

LOSER TO D

] ________________  

 

        ]           ]  
      AA12________________ ]        

(If 1st loss)

]   ]           ]           ]  
              C _                                 ]

(IF NEEDED)

] ________________   _________________ ] ________________            
             

 

] __                             ]

 

]                       ]  
          A                                      ]       ]                       ]  
            ] _ ___                        ]     D _____           ____ ]                       ]  
          B                               __ ]                                   ]  
  BRACKET #2                                  

WINNER:

 

WINNER:

 

WINNER:

]  
                                                ] ________________
     

@AA2_________________

                                        ] AA Champion
        ]                                       ]  
 

@AA15______________

  LOSER TO A ] __________________                                     ]  
    ] _________________ ]   ]                                

(IF NEEDED)

]

 

 

AA18________________

]       ]                                   ]  
         

LOSER TO C

]

-> -> -> -> ->

  __________________                             ]  
      @AA7 ________________     ]       ]                           ]  
     

LOSER TO B

] ________________ ]    

LOSER TO D

] _________________                         ]  
      AA10  ________________ ]        

(If 1st loss)

]   ]                       ]  
              C _____________________     ]

(IF NEEDED)

]

__________________

  _________________   __________________             ]  
                ] _____________________ ]   ]           ]           ]  
          A   ____________________     ]       ]           ]           ]  
            ] _____________________ ]     D _____________     ]           ]           ]  
          B _____________________ ]                       ]           ]  
 

BRACKET #3

                                ]           ]  
                         

WINNER:

 

WINNER:

 

WINNER:

] ___________________   _________________   __________________ ]  
     

@AA3__                   _

                            ]              
        ]                           ]              
      LOSER TO A ] ___                   _                         ]              
      _AA14___                   _ ]   ]                    

(IF NEEDED)

]              
         

LOSER TO C

]                       ]              
            ]

-> -> -> -> ->

  ____                   ___                 ]              
      @AA6___                   _     ]       ]               ]              
     


LOSER TO B

] ___                   _ ]    

LOSER TO D

] __                   _             ]              
      AA11__                   _ ]        

(If 1st loss)

]   ]           ]              
              C ___________________     ]

(IF NEEDED)

]

____                   __

  ___                   ___   _______                _ ]              
                ] _____________________ ]

 

]                          
          A  _____________________  

 

]       ]                          
            ] _____________________ ]     D ________________ ]                          
          B  _____________________ ]                                      
                                                   
                                                   
    l Wed, May 16 l Thu, May 17 l Sat, May 19 l Mon, May 21 l Tue, May 22 l Fri, May25 l Mon, May 28 l Tue, May 29 l              
    l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l at 4:00 pm l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l              
    l

higher seed

l higher seed l

higher seed

l at winners bracket l higher seed l higher seed l lower seed l higher seed l              
    l   l   l   l   l   l   l   l   l              
                                                   
  A BRACKET                                                
  BRACKET #1                                                
                                                   
     

@A1 __                   __

                                           
        ]                                          
      LOSER TO A ] __                   _                                        
      _A8___                   _ ]   ]                                      
            ]                                      
         

LOSER TO C

]

-> -> -> -> ->

  ___                   __                                
      @A4___                   _     ]    

 

]                

 

           
     

LOSER TO B

] ___                   _ ]    

LOSER TO D

] ___                   _  

 

               
      A5___                   _ ]        

(If 1st loss)

]   ]                          
              C _                           __     ]

(IF NEEDED)

]

___                   _

  ___                   __   _________     _____                
                ] _                           __ ]   ]           ]              
                                     __     ]       ]           ]              
            ] _                           __ ]     D __                        __ ]           ]              
                                     ____ ]                       ]              
                                    ]              
  BRACKET #2                      

WINNER:

 

WINNER:

 

WINNER:

]              
     

_@A2___                   __

                            ] ____                   _            
       
 LOSER TO A
]  ___                   _                      

(IF NEEDED)

]

A Champion

           
      _A7___                   _ ]   ]                       ]              
         

LOSER TO C

]

-> -> -> -> ->

  ___                   _                 ]              
      @A3_ __                   _     ]    

 

]               ]              
     

LOSER TO B

]  __                   _ ]    

LOSER TO D

] ___                   _             ]              
      A6___                   _ ]        

(If 1st loss)

]   ]           ]              
              C ____________________     ]

(IF NEEDED)

] ____                   _   ____                   __   _______              _ ]              
                ] ___________________ ]   ]                          
          A  _____________________     ]       ]                          
            ] ____________________ ]     D ________________ ]                          
          ___________________ ]                                      
                                                   
                                                   
  B BRACKET                                                
              Fri, May 18 l Tue, May 22 l Wed, May 23 l Thu, May 24 l Fri, May 25 l                  
             

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

l                  
             

higher seed

l

higher seed

l higher seed l higher seed l higher seed l                  
                l   l   l   l   l                  
                                                   
                                                   
                  _@B1________________                                
                    ]

-> -> -> -> ->

  ________________                        
                 

LOSER TO B

]       ]                      
              @B2 _______________     ]       ]                      
             

LOSER TO A

] ________________ ]    

LOSER TO C

] ___________________                    
              B3________________ ]        

(If 1st loss)

]   ]

 

               
                      A _____________________     ]

(IF NEEDED)

] _______________                
                        ] _____________________ ]   ]

B Champion

               
                        ]       ]                  
                      B_____________________ ]     C ________________ ]                  
                                                   
                                                   
                                                   
  C BRACKET                                         l      
              Mon, May 21 l Tue, May 22 l Thu, May 24                            
             

at 4:30 pm

l

at 4:00 pm

l

at 4:00 pm

                           
             

higher seed

l

 

l                              
                l   l                              
              @C1 _______________   __C1 _______________  

_@C1 _______________

                           
             

 

        ] ________________                        
              C2________________   __@C2 _______________    _C2 _______________ ]

C Champion

                       
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
  ]